катать (I) (нсв)

катать (I) (нсв)
فعل
............................................................
1. roll
(vt. & n.) طومار، لوله، توپ (پارچه و غیره)، صورت، ثبت، فهرست، پیچیدن، چیز پیچیده، چرخش، گردش، غلتک، نورد، غلتاندن، غلت دادن، غل دادن، غلتک زدن، گرد کردن، به دوران انداختن، غلتیدن، غلت خوردن، گشتن، تراندن، تردادن، تلاطم داشتن
............................................................
2. drive
(past: drove ; past participle: driven
(vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
............................................................
3. take out

Русско-персидский словарь. 2009.

Поможем написать реферат

Смотреть что такое "катать (I) (нсв)" в других словарях:

 • катать — глаг., нсв., употр. сравн. часто Морфология: я катаю, ты катаешь, он/она/оно катает, мы катаем, вы катаете, они катают, катай, катайте, катал, катала, катало, катали, катающий, катаемый, катавший, катанный, катая; св. покатать, скатать; …   Толковый словарь Дмитриева

 • катать — аю, аешь; катанный; тан, а, о; нсв. (что кого). 1. = Катить (1 зн.), но обозначает перемещения, совершающиеся в разное время и не в одном направлении или не за один приём. К. шары. К. вагонетки. 2. кого (что). Возить на чём л. ради прогулки,… …   Энциклопедический словарь

 • катать — а/ю, а/ешь; ка/танный; тан, а, о; нсв. см. тж. кататься, катай, катнуть, катание, катанье что кого 1) …   Словарь многих выражений

 • выкатать — аю, аешь; св. (нсв. также катать). что. Выровнять, разгладить катанием. В. бельё. ◁ Выкатывать, аю, аешь; нсв. Выкатываться, ается; страд. Выкатывание, я; ср …   Энциклопедический словарь

 • валять — яю, яешь; валянный; лян, а, о; нсв. 1. (св. вывалять). кого что. Ворочать с боку на бок, катать, волочить (по полу, по земле и т.п.). В. друг друга в снегу. В. одеяло по полу. 2. (св. вывалять, обвалять). что в чём. Катая, поворачивая в разные… …   Энциклопедический словарь

 • докатать — аю, аешь; докатанный; тан, а, о; св. Окончить катать. ◁ Докатывать, аю, аешь; нсв. Докатываться, ается; страд. Докатывание (см.) …   Энциклопедический словарь

 • откатать — аю, аешь; откатанный; тан, а, о; св. 1. (что). Разг. Кончить катать. О. бельё. Откатала, занялась обедом. 2. (что). Разг. сниж. Быстро пройти, проехать какое л. расстояние (обычно большое). О. десять вёрст. О. километр, не отдыхая. 3. (что).… …   Энциклопедический словарь

 • прокатать — аю, аешь; прокатанный; тан, а, о. св. кого что 1. Разгладить при помощи катка, валька. П. бельё. 2. Техн. Подвергнуть прокатке. 3. Катать (2 зн.) кого л. в течение какого л. времени. П. детей целый час на лодке. ◁ Прокатывать, аю, аешь; нсв. (1 2 …   Энциклопедический словарь

 • закатать — 1. ЗАКАТАТЬ, аю, аешь; закатанный; тан, а, о; св. 1. кого что во что. Катая, вращая, обвернуть чем л., заключить во что л. З. шерсть в полотенце. З. мясо в тесто. 2. что. Разг. Подвернуть, засучить. З. рукава, штаны. // Катая, свернуть. З. бинт.… …   Энциклопедический словарь

 • валять — я/ю, я/ешь; ва/лянный; лян, а, о; нсв. см. тж. валяй, валяться, валка, валяние 1) (св. вы/валять) кого что Ворочать с боку на бок, катать, волочить (по полу …   Словарь многих выражений

 • выкатать — аю, аешь; св. (нсв., также, ката/ть) см. тж. выкатывать, выкатываться, выкатывание что Выровнять, разгладить катанием. Вы/катать бельё …   Словарь многих выражений


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»